De online reservatie module kan ingesteld worden zodat bij bepaalde behandelingen een voorschot gevraagd wordt die online betaald moet worden.


Om de online betaalmodule in te stellen ga naar Instellingen  > Online reservatie > Tabblad Online betalingen

Wij werken met mollie als betaalsysteem.


Per behandeling kan je aangeven hoeveel voorschot je wenst te innen. Dit kan je enkel via de webApp instellen.

Ga naar Product > Diensten en kies een dienst uit.


Belangrijk : hiervoor heb je een mollie account nodig.

Heb je nog geen mollie account , maak hier een mollie account op : klik hierIndien er een voorschot is ingesteld, dan is dat ook zichtbaar voor de klant in de winkelmand van het online systeem.


Als de klant dan online een afspraak opmaakt met voorschot, dan wordt dit bij www.mollie.nl gelogd maar ook in de webApp (https://app.posworld.be) onder Instellingen > online reservatie > Historiek betalingen


OPMERKING:

Wanneer een voorschot is betaald, dan wordt dit rechtstreeks bij het voorschot gezet van deze klant. 

Je kan er voor kiezen om ofwel automatisch een kassaticket te laten opmaken van dit voorschot of niet.

Je hebt ingesteld om WEL automatisch een kassaticket op te laten maken van het voorschot

Je hoeft niets extra meer te doen.


Je hebt ingesteld om GEEN kassaticket automatisch te laten opmaken

Wanneer de betaling door Mollie is gestort op je rekening (hiervan krijg je een mailtje van Mollie) maak dan een kassabon van dit bedrag op om dit te registeren in Posworld.  

Maak vb een dienst op "MOLLIE betalingen" van 0 EUR (21 % BTW) en gebruik deze dienst bij opmaken bon + kies dan betaalmethode "BANK"


BELANGRIJK:

De afspraak wordt ALTIJD in de agenda gezet ook al heeft de klant deze niet betaald of is de betaling mislukt.

De reden hiervoor is omdat we de tijd moeten vrijhouden zodat er geen dubbele boekingen kunnen gebeuren.

Aan de hand van het icoontje in de agenda afspraak kan je dan zien of deze betaling al of niet gelukt is.


Voorbeeld afspraak waarvan de betaling is mislukt.


Deze afspraak blijft dus in de agenda staan met status niet betaald.

Wens je echter dat deze afspraak automatisch wordt verwijderd omwille voorschot niet is betaald dan kan je dit instellen.

Het systeem gaat dan check dan automatisch en gaat 30min na opmaak afspraak deze verwijderen. 

(Het systeem check paar keer of de betaling niet is binnengekomen .. vb door vertraging, storing, ..)


Ga naar  Instellingen  > Online reservatie > Tabblad Online betalingen  en vink aan 


"Verwijder niet betaalde afspraken in agenda" en klik dan bovenaan op "Opslaan"


Wat wordt er dan in dit geval gedaan met deze niet betaalde afspraak :


  • Afspraak wordt gewist in de agenda.
  • Er wordt een mail gezonden naar de klant en naar het salon met melding dat de afspraak is verwijderd.
  • Bij de klant wordt in de klantnotitie een regel toegevoegd met info over de gewiste afspraak.


Info melding bij notitie in klantbeheer 
De klant en jij krijgt in dit geval ook een mailtje :