Indien je de uren van de medewerkers wenst na te gaan, dan kan je dit via de ingebouwde rapporten.

Hoe ?


  • Klik in het linkermenu op "Rapporten"
  • Kies vervolgens het rapport "Tijdregistratie"


Standaard worden de uren getoond van huidige dag  (alle aan / afmeldtijden worden samengeteld per medewerker)

Je kan ook de uren opvragen voor een langere periode (vb week / maand)

Klik hiervoor rechtboven op de calender en kies dan een van / tot periode uit.Mocht er in het rapport uren ontbreken of foutief zijn , vb doordat de medewerker heeft vergeten af te loggen, 

wijzig dan de uren aan :  meer info