Ga naar menu klanten

Klik op de '+'

vul alle gegevens in

klik op bewaarDe klant is nu opgemaakt