Ga naar menu - klanten

Klik op de knop 'nieuw'
Nu kan je alle gegevens van de klant ingeven en klik op de knop 'opslaan'

De klant komt nu in het klantenbestand te staan