Alvorens de diensten/behandelingen opgemaakt kunnen worden moeten er eerst categorieën opgemaakt zijn

zie > https://posworld.freshdesk.com/a/solutions/articles/44002255423

De diensten zullen dan ook online en in de kassa per categorie onderverdeeld zijn.


Nu kunnen de diensten/behandelingen opgemaakt worden

Klik op de + rechtsboven om een nieuwe dienst aan te maken-  vul de naam van de dienst aan

-  kies onder welke categorie deze moet komen (wordt dan in kassa en online reservatie zo geplaatst)

-  vul tijd behandeling in - ALTiIJD in minuten

-  vul verkoopprijs in

-  klik op bewaarDe dienst/behandeling is nu aangemaakt