Vanuit menu klanten kunt u digitale formulieren verzenden zodat de klant vooraf bepaalde gegevens invult.

Opgelet: Om gebruik te kunnen maken van deze functie hoef je eerst digitale formulieren op te maken (zie rubriek opmaken digitale formulieren https://posworld.freshdesk.com/a/solutions/articles/44002243235 )


Om te verzenden ga naar het klantenbeheer > klik wijzig bij de klant naar wie u een formulier wenst te versturen.

Klik op gewenst formulier die u wilt versturen.

klik op rode knop 
Mail formulier naar klant
De klant krijgt nu volgende mail.


De klant moet nu op 'invullen formulier' klikken om het formulier te vervolledigen.

Vervolgens vullen ze nodige gegevens aan.

Klik bewaar
Deze gegevens worden nu automatisch verwerkt in het klantenformulier (in voorbeeld pedicure anamnese).

Ga naar klantenbeheer > kies de klant naar wie formulier verstuurt was (in voorbeeld Colette Naert)

> kies formulier en u zal zien dat de vakjes automatisch zijn aangevuld.

U kunt steeds zelf dit formulier nog verder aanvullen.


U kunt steeds een nieuw formulier naar de klant versturen.

U zal dan ook zien dat alle historiek mooi wordt bijgehouden:

 - wanneer is er al een formulier verstuurt

 - wanneer ingevuld door de klant


TIP: Probeer zelf eens een digitaal document op te maken en verstuur deze naar u zelf zodat u de inhoud van uw formulier             kan bekijken alvorens naar de klanten te sturen.