Ga in menu naar instellingen > medewerkers

klik bij uw naam op wijzig 
Klik op uurrooster
Klik op wijzig om uurrooster aan te passen

klik op + werkuur om een extra lijn toe te voegen omdat mss u niet alle dagen dezelde openingsuren heeft.