Je kan in Posworld ook je aankopen / onkosten inboeken.

Op deze manier kan je bijhouden wat de kosten zijn voor je salon.  

Deze aankopen kan je dan afprinten en / of mailen naar je boekhouder.


Het is ook mogelijk om deze aankopen / kosten toe te kennen aan een rekening.

Standaard zijn er 2 rekeningen voorzien nl : "Algemene producten" en "Algemene onkosten"Aankopen

Hierin geef je de aankopen dat je hebt gedaan, dit zijn vb de facturen dat je hebt ontvangen van je leverancier.


Onkosten 

Hierin geef je vb in kost Elektriciteit, gsm, ..

Je kan vb afzonderlijke  rekeningen hiervoor maken.


Voorbeeld : Ingave van een aankoop van goederen


Klik op de knop "+Nieuwe aankoop toevoegen"


Dan krijg je dit invoerscherm :


Kies dan :

  • INGAVE AANKOOP
  • Datum registratie : datum factuur leverancier aankoop
  • Omschrijving : geef korte omschrijving in factuur
  • Factuur / doc.nr : factuur nummer van de aankoop
  • Bedrag : geef bedrag in INCL BTW   (indien bedrag vb 20,58 EUR , geef dan in 20.58   (puntje ipv komma)
  • BTW bedrag : heeft het BTW bedrag in van de factuur  (puntje ipv komma) 
  • Prof gebruik : bij aankoop goederen zet deze op 100%  (wordt later nog uitgelegd)
  • Betalen voor : zet eventueel vervaldatum op factuur
  • Is betaald : indien de factuur is betaald , dan kan je deze aanvinken


Klik  dan op bewaar


Voorbeeld : Ingave van een onkost telefoonIn bovenstaand voorbeeld zullen we de onkost laten boeken op de rekening "Gsm & telefoon" en gaan we deze voor 75% als onkost ingeven. (vraag bij je boekhouder na hoeveel % van de onkost er mag worden voorzien)


Indien deze rekening "Gsm & telefoon" niet bestaat, dan kan jezelf een rekening toevoegen.  

Hoe ?


Aankoop rekening toevoegen


Klik op de knop "Aankoop rekeningen".

Klik dan op de knop "INGAVE KOST" en onderaan  geef dan een rekening nummer door met bijhorende omschrijving en klik dan op de knop "Rekening toevoegen"Klik dan vervolgens onderaan op de knop "BEWAAR"