Bij het online boeken van een afspraak, wens je op het einde van een dienst een extra tijd toe te voegen voor opkuis of vb tijd nodig "Corona" tussen 2 klanten ?


Dit is mogelijk , ga in de webApp naar Instellingen > Online reservatie > Algemeen

Ga naar rubriek  "Extra tijd afwerking".


Standaardoptie extra tijd

Hier gaat het systeem standaard aan de laatste online behandeling van deze klant een extra tijd voorzien.

Concreet zal de afspraak dan met de standaardtijd worden uitgebreid.


We stellen de standaard tijd in op 10 min.


Vb 1: kapsalon :  Herensnit  30 min.

In dit geval gaat het systeem een vrije plaats zoeken in de agenda van 40 minuten (30 min + 10 standaard tijd).

De afspraak wordt dan ook in de agenda op 40 min. geboekt en er komt in de afspraak ook een extra tekst te staan nl de extra tijd.Vb 2: kapsalon : Pakket  (Kleuren 30min + 30min pauze + Snit 30 min

In dit geval gaat het systeem bij de laatste behandeling nl "Snit" deze met 10 min extra voorzien dus 40 min Snit.


Dit is de aan te raden instelling (must voor kapsalon)

Dit is ook de makkelijkste aanpassing en heeft onze voorkeur want dit is dan geldig voor alle diensten. 

(enkel de laatste dienst krijgt dan deze extra tijd erbij)


Opmerking : Indien je momenteel de uitgebreide versie gebruikt (hieronder) en je wenst over te schakelen naar de standaard versie, gelieve deze pauze die bij iedere dienst gekend is terug af te zetten want anders gaat het systeem bij meerdere behandelingen tussen iedere behandeling ook de pauzetijd gebruiken.Uitgebreide versie extra tijd  (oude werking)

Bij deze versie wordt de pauze tijd die is ingesteld in de behandeling zelf toegevoegd aan de duurtijd van de behandeling.

Veronderstel je hebt een behandeling "Pedicure" met 30 min inwerktijd en 15 min pauze tijd , dan wordt in de agenda een afspraak opgemaakt van 45 minuten.  (de klant ziet wel 30 min in de online reservatiemodule).


Maar :

Indien  een klant meerdere behandelingen heeft gekozen dan wordt de extra tijd toegevoegd aan enkel de laatste behandeling en wordt de pauze tijd tussen de behandelingen niet gebruikt.

Vb : Klant heeft 2 behandelingen gekozen :

  • Pedicure  30 min inwerktijd , 15 min pauzetijd
  • Afslanken 45 min en 30 min pauzetijd


Veronderstel dat de klant een afspraak op 14u inboekt dan gaat het systeem 2 afspraken inboeken :

  • 14u tot 14.30u : Pedicure 
  • 14.30u tot 15.45u : Afslanken   (45 min + 30 min)


Dus tussen pedicure en afslanken wordt geen pauze tijd genomen.

De uitgebreide versie mag je niet gebruiken in een kapsalon ! (omdat de pauze tijd wel belangrijk is na kleuren + knippen)Gelieve ofwel de standaardversie te kiezen  OF de uitgebreide versie.


Deze functie is momenteel enkel voorzien in de online reservatiemodule voor de klant. 

Als je een afspraak manueel in de agenda plaatst dan wordt deze tijd niet meegerekend en moet je deze manueel aanpassen (afspraak vergroten)