De kasopmaak van Posworld is ontworpen om u een beknopt overzicht te geven van het contant betalingsverkeer voor een bepaalde dag. 


Een kasopmaak wordt altijd op dagbasis uitgevoerd op de huidige dag en heeft deze volgorde :


  • 's morgens geld tellen bij aanvang : BEGINSALDO ingeven
  • verkopen worden geregistreerd via de kassa (contant, bc/mc , pin..)
  • eventueel worden er ook in / uitgaven geregistereerd. (vb geld uit de kassa gehaald voor aankoop postzegels..)
  • 's avonds geld terug tellen bij afsluiten : EINDSALDO ingeven


1. Ingave beginsaldo

Ga naar de kassa en klik onderaan op het "tandwieltje".Kies dan "Ingave beginsaldo"Geef nu de munten en briefjes in die je in de kassa hebt.Nu heb je het beginsaldo ingegeven en kan je klanten gaan afrekenen..


Op einde van de dag moet je nu het eindsaldo ingeven.

Klik hiervoor terug op de knop met tanwieltje.


Kies nu "ingave eindsaldo"


Nu is het eindsaldo voorzien.

Als je nu naar "Dagomzet bekijken" klikt dan ga je onderaan een rubriek zien met begin & eindsaldo.