Deze instellingen kunnen enkel worden ingesteld via de webApp versie https://app.posworld.be


Er zijn momenteel 2 soorten verzendkosten mogelijk:

  • Vaste verzend kosten
  • Ophalen in winkel   (geen verzend kosten)


Bij vaste verzend kosten kan je het bedrag instellen hoeveel het kost, maar je kan ook aangeven vanaf wanneer deze kost gratis is. Vb vanaf 100 EUR aankoop (incl. btw) vervalt de verzendkost.