Sommige producten worden in je salon gebruikt. Vb Cabine producten, kleuringen,...

Indien je van deze producten ook de voorraad wenst bij te houden dan kan dit.


Ga in de app naar Menu "Voorraad"


Dan krijg je volgend menu te zien :


Om de voorraad van een product aan te passen die je verbruikt zijn volgende stappen nodig :

  1. Product opzoeken (via zoeken) of inscannen aan de hand van de barcode (rechts)
  2. Aantal ingeven  (via - of +) of ingave aantal door te klikken op het getal in het midden"
  3. Kies dan "Verbruik"


Stap 1: Product opzoeken via naam of barcode 

Je kan zoeken naar een product door :

  • Op omschrijving (of deel van een omschrijving ingeven)
  • Barcode (of deel van een barcode ingeven , geef vb de laatste 4 of 5 cijfers in en dan heb je zo ook het product gevonden)


OF zoeken via barcode met iphone camera als barcode scanner. 

Opmerking : als je op barcode gaat zoeken dan moet de barcode gekend zijn in het systeem. In Instellingen > Producten > kan je per product een barcode toekennen.Stap 2: Aantal ingeven

Kies nu het aantal dat je hebt verbruikt door met - OF + . 
Stap 3: Verbruik

Klik dan op "Verbruik" de voorraad van dit product aan te passen.

De huidige voorraad wordt dan VERMINDERD met het aantal dat je hebt ingesteld.


Producten die verbruikt zijn kan je later ook terugvinden in een rapport.


in de app ga naar Rapporten > Rubriek online voorraad > Verbruikte producten

in de webApp ga naar Voorraad > Verbruikte producten