Dit artikel geeft aan hoe je een transactie (kassabon) kan opmaken voor een bepaalde dag. 


Procedure :


Ga naar de kassa en klik rechtsboven op de circel met de pijl.

Kies vervolgens de datum waarop je de kassabon wenst op te maken en klik dan op bewaar
Nu zie je bovenaan dat de datum is aangepast. Maak nu de transactie verder op..Eens de transactie is opgemaakt dan zie in op de kassabon de datum van opmaak.
Nu is de bon dus opgemaakt op de datum dat jezelf hebt gekozen.


Indien je een transactie hebt opgemaakt op een verkeerde betaalwijze, dan kan je deze ook nog wijzigen. 

Kijk in dit geval naar deze helpfunctie : klik hier