Aan een puntenkaart kan je aangeven hoeveel punten en nodig zijn voor een behandeling / product dat gratis kan bekomen worden.


Indien er voldoende punten zijn, dan kan je kiezen uit een lijst. Deze lijst moet je natuurlijk eenmalig opmaken.

Voorbeeld van puntenlijst doe gekozen kan worden :Als je een puntenlijst opmaakt maak dan enkele behandelingen / producten op.


Hoe stel je de puntenkaart best in ?

Je kan bestaande diensten en producten aan de kaart koppelen, echter als je later wenst te zien hoeveel diensten / producten je hebt weggegeven via het puntensysteem

dan is het aan te raden om dit uit te splitsen. 

Daarom dat we aanraden om voor iedere punten behandeling / product een nieuw item op te maken bij beheer diensten / producten.


Punten toekennen op diensten

 1. Maak een nieuwe dienst categorie op "Punten bij diensten"    (Menu > Instellingen > Diensten > '+' > Kies soort categorie = Dienst
 2. Maak nu  de puntendiensten op en koppel ze aan de nieuwe categorie  "Punten bij diensten"
  1. vb  punten behandeling : Baard trimmen pt.     met  vb prijs 5,00 EUR     (geef dezelfde prijs op als de prijs van de dienst  "Baard trimmen" zelf.)
  2. vb punten behandeling : Hoofd massage pt.     met vb prijs 4,00 EUR     (geef dezelfde prijs op als de prijs van de dienst  "Hoofdmassage" zelf.)


Indien je gratis producten wenst mee te geven :


Punten toekennen op producten

 1. Maak een nieuwe dienst categorie op "Punten bij producten"    (Menu > Instellingen > Producten > '+' > Kies soort categorie = Product
 2. Maak nu  de punten producten op en koppel ze aan de nieuwe categorie  "Punten bij producten"
  1. vb  punten product : Shampoo 20ml pt.     met  vb prijs  0 EUR     (indien dit een product is dat je niet verkoopt maar enkel aan klanten geeft, dan hoef je geen prijs toe toekennen)
  2. vb punten product : Gel hair 100 ml pt    met vb prijs 4,00 EUR     (geef dezelfde prijs op als de prijs van de product  "Gel hair 100ml pt." zelf.)


Dus onderstel dat je nu alle punten diensten hebt opgemaakt en je hebt deze ook aan de categorie "Punten bij diensten" gekoppeld,

dan kunnen we nu de puntenkaart gaan instellen.

(idem voor "Punten bij producten")


Ga naar Menu > Instellingen > Punten spaarkaart > Puntenlijst en klik op "Punten toekennen diensten/producten"


Klik dan op  "+"


Kies dan de puntenbehandelingen / puntenproducten uit die je zopas hebt opgemaakt en voeg deze toe.

Per item ga je ook moeten aangeven hoeveel punten er nodig zijn.Onderstel dat je een item verkeerd hebt opgemaakt, dan kan je deze regel ook verwijderen. Hoe ? veeg met je vinger over de lijn dat je wenst te wissen van rechts naar links en dan krijg je de "verwijder" knop te zien.


Eens je alle items hebt toegevoegd klik dan op "Bewaar"


Nu is je puntenkaart ingesteld.