Als je gebruik maakt van Posworld in combinatie met trimsalon - dieren functie dan kan je aan een klant dieren koppelen.


Het klantenbeheer heeft 2 instellingen :

  • Klant modus : Hier krijg je een lijst te zien van de klanten en kan je zoeken op naam klant..
  • Dier modus:  Hier krijgt je de lijst te zien van de dieren en kan je zoeken op roepnaam dier (of ras)


Hoe ?

Als je op een klant klikt dan heb je rechts (of in het detailscherm) een rubriek staan "Formulieren"

Daarin is een honden formulier voorzien. Als je vervolgens in het hondenformulier klikt dan krijg je een nieuw formulier te zien waarin je de gegevens van de hond kan ingeven.Als je deze bewaart, dan komt je terug in de lijst van de honden terug die onder deze klant gekoppeld zijn.

Zo kan je dan onbeperkt aantal honden toekennen aan een klant.


Je kan ook op dieren zoeken in het klantenformulier, daarvoor moet je op het "hondje" klikken en dan krijg je een lijst te zien van alle dieren met daaronder dan de naam van de klant

Zo kan je dan op naam van een dier (roepnaam) zoeken (alsook op ras)

(Dit is het dieren modus)


Dus, als je bovenaan het hondje ziet -> dat wil zeggen dat je in klant modus werkt en kan overschakelen naar dier modus.

Als je het poppetje bovenaan ziet dan werk je in dier modus en dat je terug kan overschakelen naar klant modus


Weetjes :

Indien je in het klantenbeheer de lijst ziet van alle honden en je wenst een nieuwe klant op te maken, dan moet je eerst bovenaan op het "poppetje" klikken.

Dan komt het klantenbeheer terug in de lijst van de klanten en kan je met "+" een nieuwe klant opmaken. Dus toevoegen van een klant kan enkel in KLANT MODUSIn de agenda kan je ook een afspraak opmaken met naam van het dier vermeld onder de naam van de klant.

Dit is enkel mogelijk indien het dier reeds voorzien is bij de klant.


Hoe ?

Zoek in de agenda naar een vrije plaats en kies dan "+" die rechts beneden staat en kies "afspraak".

Klik dan op "Klant" en zoek het dier op  (zorg ervoor dat het formulier in diermodus staat  (= mannetje bovenaan)
Door een dier te kiezen weet de agendamodule dit en gaat de naam van het dier in de afspraak notitie voor je plaatsenIn de agenda afspraak zie je dan onderaan in het veld van "Afspraak notitie" ook de naam van het dier.

Deze diernaam wordt enkel bij creatie van een nieuwe afspraak toegevoegd in dit afspraakveld. Belangrijk:

Onderstel dat je een afspraak wenst te wijzigen (klant koppelen - met andere dier) , 

dan wordt deze diernaam niet mee aangepast.

Deze moet je dan manueel aanpassen in de "afspraak notitie" zelf in de afspraak.