Toelichting kopieren of knippen:


Kopieren is een kopie maken van een afspraak. In dit geval blijft de afspraak dat je gekopieerd hebt bestaan. 

Vb : klant heeft een "gezichtbehandeling" gehad en wenst binnen 3 weken dit opnieuw. 

Je kan natuurlijk een afspraak opnieuw opmaken, echter dan moet je klant + behandeling kiezen.

Met kopieren kan je in 1 klik alle behandelingen voor deze klant kopieren en op andere dag plakken.


Knippen functie knipt de afspraak uit de agenda , waardoor de oude afspraak niet meer blijft bestaan en met het plakken verplaats je deze afspraak.

Het effectief verwijderen van deze afspraak gebeurt pas wanneer je deze afspraak hebt geplakt op een andere plaats !

Knippen gebeurt soms wanneer een klant zijn afspraak wenst te verplaatsen.


In Onderstaand voorbeeld gaan we een afspraak kopieren en plakken

Ter info : Terugkerende afspraken kunnen NIET gekopieerd en geplakt worden


Klik op de afspraak en kies links boven "Kopieer".

In bovenstaan voorbeeld heeft de klant dus 2 afspraken staan op deze dag dat gekopieerd kan worden.


Kies dan in de agenda een andere dag / plaats uit en klik dan op de plaats in de agenda waar je die wenst te plakken.

Hoe plakken ?

Klik rechtsbeneden op de grote (+) knop en kies dan de rode knop "Plakken"