De kasopmaak van Posworld is ontworpen om u een beknopt overzicht te geven van het contant betalingsverkeer voor een bepaalde dag. 


Een kasopmaak wordt altijd op dagbasis uitgevoerd en heeft deze volgorde :


  • 's morgens geld tellen bij aanvang : BEGINSALDO ingeven
  • verkopen worden geregistreerd via de kassa (contant, bc/mc , pin..)
  • eventueel worden er ook in / uitgaven geregistereerd. (vb geld uit de kassa gehaald voor aankoop postzegels..)
  • 's avonds geld terug tellen bij afsluiten : EINDSALDO ingeven


Ingave beginsaldo


kijk op de knop "Beginsaldo" op een kasopmaak te starten, dan krijg je volgend schermTel nu per munt / briefje het aantal  en geef dit aantal in.

vb 10 EUR x 2 geteld = klik op 10 EUR knop en geef 2 als waarde


Eens alles is geteld, klik dan op "OK"

In de kassa ga je nu zien dat de status is aangepast van deze knop naar "EINDSALDO".Nu kan je beginnen verkopen.. 

Op einde van de dag klik dan op "Eindsaldo" op het eindsaldo van de kassa in te geven.


Eindsaldo ingeven


Geef nu de aantal in van munten / briefjes en klik vervolgens op "OK"


Nu krijg je een melding die aangeeft of er TEVEEL of TEKORT in de kassa zit.  


Deze informatie wordt ook bewaard in het omzetrapport (in kassa onderaan op "OMZET")